Velkommen til våre websider

Molde Revisjon AS

Hovedvirksomheten er revisjon og bedriftsrådgivning. Selskapet ble stiftet i 2011, og drives av Stig Talleraas som er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Revisjonskontoret er medlem av Den norske Revisorforening. Kontoret har adresse i Molde, men vi har oppdrag i store deler av landet.

Vi holder til i trivelige lokaler ved 'Roseby Vest' i sentrum av Molde. Du/dere er velkommen til en kopp kaffe, og en hyggelig forretningsprat. Kontakt oss gjerne på telefon eller epost:

 406 46 495      stig@molderevisjon.no

Medlem i Revisorforreningen - logo

Stig Talleraas

Før oppstart av Molde Revisjon AS hadde han 9 års erfaring fra verdensomspennende revisjons- og rådgivningselskaper (Ernst & Young og PricewaterhouseCoopers). Videre har han spesialkompetanse innen bedriftsbeskatning etter fire år i Skatteetaten. Ett års erfaring som regnskapssjef for dumper-produsenten Doosan Moxy AS har gitt kompetanse innen internasjonalt forretningsliv. Han har tidligere forelest ved Høgskolen i Molde og ved Skatteetaten i fagområdene finansregnskap og skatt.

Fra og med 1. juli 2016 ble han medlem av den landsdekkende Skatteklagenemnda.

Tjenester

Revisjon

Vi tar på oss både lovpålagt revisjon (med utstedelse av revisjonsberetning), og andre attestasjoner og bekreftelser som kreves av eventuelle samarbeidspartnere og offentlige etater.

Rådgivningstjenester

Består blant annet av:

  • Generell bedriftsrådgivning, herunder: budsjettering, lønnsomhetsberegninger, finansiering, rutineforbedringer og forslag til internkontroll.
  • Omorganisering. Herunder: etablering av ny virksomhet/selskapsstiftelse, omdanning av personlig foretak til AS, fusjon/fisjon, verdsettelse av virksomhet, emisjon og opphør/avvikling/sletting.
  • Skatt og avgift: skatterådgivning, avgiftsrådgivning og assistanse ved bokettersyn.
  • Annet. Eksempelvis: utleie av personell, styrearbeid, kurs/forelesninger.

Molde Revisjon AS

Frænavegen 16, 6415 Molde

hCaptcha